برگزاری مسابقات ورزشی استان مرکزی در مقطع دبستان

آخرین به روز رسانی شنبه, 21 اسفند 1395 13:00

اهمیت ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی در دنیا و از جمله درکشور ما ایران پذیرفته شده است . امروزه ورزش به عنوان یک ابزار چند بعدی با تأثیرات گسترده جایگاه و نقش خود را در اقتصاد ، سلامتی افراد ، گذراندن اوقات فراغت و روابط اجتماعی متجلی ساخته است .

ورزش و فعالیتهای ورزشی جزیی از فرهنگ هرملت و ابزاری برای سلامتی ، نشاط  ،رشد ظرفیت های اخلاقی و رفتارهای اجتماعی و عاطفی است . با توجه به ضرورت و اهمیت فعالیتهای ورزشی ، تفریحی و در راستای تحقق اهداف تربیت بدنی و ورزش مدارس مبنی بر بهبود کیفیت زندکی و افزایش شادی و نشاط بیشتر دانش آموزان به فعالیتهای ورزشی و فوق برنامه و طبق بخشنامه سازمان سما شورای نظارت و هماهنگی استان مرکزی اقدام به برگزاری مسابقات ورزشی در مقطع ابتدایی در دو بخش دخترو پسر نمود که با استقبال با شکوه و شور و هیجان شرکت کنندگان در زمان برگزاری مسابقات ورزشی کاملاٌ مشهود بود .

 

رشته  ورزشی در بخش دانش آموزان دختر : اسکیت و در بخش دانش آموزان پسر: اسکیت و شنا اعلام گردید .

 

 

این دوره از مسابقات با حضور واحد اراک ، ساوه ، خمین در سالن ورزشی سما و استخر اروند دانشگاه آزاد اسلامی اراک برگزار شد .

در بخش شنا ، علیرضا مهندسی در ماده 50 متر آزاد مقام اول ، محمد پارسا خاتمی مقام دوم ، محمد سجاد متین مقام سوم را کسب کردند  .

در ماده 50 متر کرال پشت علیرضا مهندسی مقام اول ، محمد سجاد متین مقام دوم ، محمدپارسا خاتممی مقام سون را به خود اختصاص دادند .

در ماده 50 متر قورباغه علیرضا مهندسی مقام اول ، محمدپارسا خاتمی مقام دوم ، طاها دربان مقام سوم را از آن خود کردنند .

لازم به ذکر است واحد ساوه مقام اول تیمی و واحد اراک مقام دوم تیمی را کسب نمودند .

در بخش اسکیت دختران :

در 100 متر انفرادی (رده سنی 83 و84 ) پریا معطی مقام اول ، الهام طالب نژاد مقام دوم ، مریم ملاسلمانی مقام ســــوم و در 10 متر انفرادی ( رده سنی 85،86،87،88 ) زهرا صیدی مقام اول ، مارال بیگلری مقام دوم ، طهورا کریمی مقام سوم را به خود اختصاص دادند .

در بخش 500 متر گروهی (رده سنی 3 و 84 ) پریا معطی مقام اول ، الهام طالب نژاد مقام ذوم ، مریم ملا سلمانی مقام سوم و در بخش 500 متر گروهی ( رده سنی 85 ، 86 ، 87 ، 88) طهورا کریمی مقام اول ، زهرا صیدی مقام دوم ، محدثه سلیمی مقام سوم را دریافت کردند .

در بخش اسکیت پسران :

در 100 متر انفرادی (رده سنی 83،84،85) محمد طاها کاظمی مقام اول ، علیرضا قلعه نویی مقام دوم ، امید عسگری مقام سوم و در 100 متر انفرادی ( رده سنی 86،87) محمد امین سلیمی مقام اول  ، یونس فراهانی مقام دوم ، فرزان هاشمی مقام سوم را از آن خود نمودند .

در 500 متر گروهی ( رده سنی 86،87)  نفر اول فرزان هاشمی ، نفر دوم یونس فراهانی ، نفر سوم امیر ارسلان ایمانی .

در 500 متر گروهی ( رده سنی 83،84،85) علیرضا قلعه نویی مقام اول ، محمد طاها کاظمی مقام دوم ، علی سلیمانی مقام سوم این دوره از مسابقا را کسب نمودند .