معرفی مدیر- هنرستان کاردانش پسرانه

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 09 دی 1398 14:26

 

معرفی مدیر هنرستان فنی و حرفه ای ، کاردانش و بزرگسالان پسرانه سما واحد اراک

 

 

نام و نام خانوادگی:علی اصغر جعفرخانی

متولد:1340

 

سوابق تحصیلی :

- کارشناسی رشته مدیریت از دانشگاه تربیت معلم سال 1376

 

سوابق شغلی و آموزشی:

1- سابقه آموزشی و مدیریتی در مدارس استان مرکزی به مدت 38 سال

2- مدیر مدارس راهنمایی به مدت 5 سال

3- معاونت دبیرستان شاهد به مدت 7 سال

4- مدیر دبیرستان و پیش دانشگاهی میرداماد به مدت یکسال

5- معاونت پیش دانشگاهی علامه طباطبائی به مدت 7 سال

6- معاونت هنرستان حاج مینایی به مدت 2 سال

7- مدیر خانه معلم اراک به مدت 2 سال

8- مشاور مدرسه راهنمایی پسرانه سما به مدت 2 سال

9- دبیر دروس دفاعی، مطالعات اجتماعی، امور عمومی بازرگانی ، مدیریت، تاریخ معاصر در هنرستانهای اراک 

10- عضویت در هیات مدیره و هیات امنا موسسه خیریه جامع سالمندان استان مرکزی

11- حضور در جبهه حق علیه باطل به مدت 10 سال