معرفی مدیر- دبیرستان دوره دوم پسرانه

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 10 دی 1398 11:06

 

معرفی مدیر- دبیرستان دوره اول پسرانه واحد اراک

 

نام و نام خانوادگی: غلامعلی کی احمدی

 

سوابق تحصیلی:

 

کارشناسی شیمی دانشگاه اراک

 

تجارب حرفه ای:

 

- آموزگار و معاون دبستان

-معاون و مدیر دبیرستان دوره اول

- معاون و مدیر دبیرستان دوره دوم

- مدیر گروه رشته صنایع شیمیایی آموزشکده سما

- مدیر اداری حوزه معاونت سما

- مدیر آموزشگاه علمی و زبان سما اراک

- مدیر اجرایی ساختمان  آموزشی و کارگاهی آموزشکده سما واقع درشهر صنعتی

-مسئول تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای سما در بدو راه اندازی

-  همکاری در تدریس  دروس عملی و تئوری رشته صنایع شیمیایی

-  دبیر شیمی دبیرستان سما و...

 

 

دوره های آموزشی و کارگاهها:

 

 

شرکت در دوره های آموزشی و کارگاهی سازمان سما ( تدریس ، کارگاه پژوهشی ، دوره های مشاوره ای ، و ..... ) بیش از 500 ساعت که کپی گواهینامه ها در امور مدارس موجود می باشد